Spinning Wheel Logo

music
one 2 five

Musikens inflytande på småbarn

Nederlandse vlag Nederlands
English flag English

empty space

Musik påverkar kroppen
music influences the body
Musik påverkar intellektet
music influences the intellect
Musik påverkar känslorna
music influences feelings
Underliggande mekanismer
mechanism
Är det musiken eller lyssnaren?
couple
Musik på recept?
recipe
Musik i barns utveckling
development
Barn och tonsättare
composer
Walter Carroll
Walter Carroll

white

space