Spinning Wheel Logo

music
one 2 five

Musikens inflytande på småbarn

Nederlandse vlag Nederlands
English flag English

Information

Bildmaterial All bildmaterial på webbsidan och i Djurens Dans är mitt eget, om inte annat anges.
Musik Pianomusiken till Djurens Dans är från boken Tunes from Nature av Walter Carroll.
Övrig källhänvisning Övriga källhänvisningar hittar du på sidorna strax under aktuell text eller här.

Texten från

Musik påverkar kroppen,
Musik påverkar intellektet,
Musik påverkar känslorna,
Underliggande mekanismer,
Är det musiken eller lyssnaren? och
Musik på recept?

är baserade på och/eller hämtade från:

Alf Gabrielsson: Struktur och känslor i musik - några musikpsykologiska reflektioner - Nutida musik #2:2006, tema:känslor.
Alf Gabrielsson: Starka musikupplevelser - musik är mycket mer än bara musik, Möklinta 2013.
Juslin, P.N.: Music and emotion: Seven questions, seven answers. In I. Deliège, J. Davidson (Eds.), Music and the mind: Essays in honour of John Sloboda (pp. 113-135). New York: Oxford University Press, 2011.

white

space