Spinning Wheel Logo

music
one 2 five

Musikens inflytande på småbarn

Nederlandse vlag Nederlands
English flag English

couple Är det musiken eller lyssnaren?

Musik väcker känslor och musik uttrycker känslor. Det finns en skillnad mellan dem två. Till exempel kan man tycka att ett musikstycke låter sorgligt och ändå blir man glad av det, för att det spelas så bra. Känslor som uttrycks i musik och känslor som väcks av musik är alltså inte alltid samma.

Musik väcker känslor

Vad är känslor? Det är våra inre upplevelser. De kan hänga ihop med fysiska reaktioner. Musik kan framkalla glädje, sorg eller andra känslor. Samtidigt kan hjärtat börja slå fortare eller man får gåshud till exempel. Vilka känslor finns det? Psykologer skiljer mellan grundläggande och komplexa känslor. En grundkänsla uppfyller följande förutsättningar:

Hur många grundkänslor finns det? Följande fyra brukar man vara överens om: Glädje och sorg, ilska och rädsla. Musik väcker också mer komplexa känslor. Till exempel kan vi känna längtan, nostalgi och stolthet när vi lyssnar på musik.

Musik uttrycker känslor.

Vad kan musik uttrycka? Vissa tycker att musik bara uttrycker musik, inget annat. De säger att musik är "absolut". Andra tycker att musik kan hänvisa till något annat. I musik kan en historia utveckla sig. Musiken kan uttrycka en känsla, en stämning eller atmosfär. De säger att musik är "referentiell".

Det märks på oss om vi är glada eller ledsna, arga eller rädda. Vi yttrar det genom vårt kroppsspråk (rörelser), vår mimik och vår röst. Man kan säga att grundkänslorna uttrycks i musik på ett liknande sätt. Till exempel i den musikaliska formen, tonhöjden, tempot och volymen:

Uttrycks då ilska på samma sätt som rädsla, musikaliskt sett? Nej. Blir du arg eller rädd när musiken låter så? Vill du veta mer om det, gå till sidan: Musik på recept?

white

space

Tillbaka till artiklar