Spinning Wheel Logo

music
one 2 five

Musikens inflytande på småbarn

Nederlandse vlag Nederlands
English flag English

mechanism Underliggande mekanismer

Vad beror det på att vi upplever känslor när vi lyssnar på musik? Vilka psykologiska mekanismer leder till det? P.A. Juslin, professor i musikpsykologi i Uppsala, har undersökt det. Han belyser frågan hur musik leder till känslor. Enligt Juslin är nästa sju underliggande mekanismer viktiga:

empty

space

Hjärnstam reflex: Hjärnstammen signalerar en potentiellt viktig eller brådskande händelse. Vissa musikaliska aspekter kan ge anledning till det. Till exempel plötsligt ljud, hårt ljud, dissonans, snabbt växlande förändringar i tempot. Det är en automatisk reflex som framkallar retning utan specifik känsla.

a yellow note

Rytmisk "entrainment" (to entrain betyder att föras med): Med en kraftig rytm kan musik påverka interna kroppsrytmer, till exempel hjärtslag. Kroppsrytmen anpassar sig till den externa rytmen. Det förändrade hjärtslaget påverkar ens emotionella tillstånd. Det kan även leda till tranceliknande tillstånd. Tänk på teknomusik, raveparty.

a blue note

Utvärderande konditionering: En omedveten process som väcker en känsla på grund av att ett musikstycke gång på gång har kopplats ihop med en viss positiv eller negativ upplevelse.

Till exempel om det alltid spelades en viss musik i en situation som gjorde dig glad, kommer du att bli glad av den musiken oavsett situation och oavsett om du kommer ihåg till vilken situation musiken hörde från början.

a light green note

Emotionell smitta: En process som gör att lyssnaren uppfattar ett känslouttryck i ett musikstycke och sedan speglar det inom sig. Exempelvis kan sorgsen musik ge upphov till att lyssnaren känner sig sorgsen.

Varför händer det? I musik förekommer mönster som liknar mönster i känsloladdat tal. Juslin tror att vår hjärna reagerar som om ljudet kommer från en mänsklig röst som uttrycker en känsla.

a pink note

Musikalisk förväntning: En process kommer igång på grund av att musiken bryter mot lyssnarens förväntning på hur musiken ska fortsätta.

Det gäller den musikaliska strukturen. Till exempel kan en oförväntad harmonisk förändring leda till att man får gåshud.

Förväntningarna är baserade på tidigare erfarenhet i samma musikaliska stil.

an orange note

Visuell föreställning: Lyssnaren upplever en känsla på grund av att musiken framkallar inre bilder.

Bilden fungerar som metafor för musiken.

Till exempel leder musiken till att lyssnaren ser framför sig ett vackert landskap vilket leder till att hen känner sig lugn.

a red note

Episodiskt minne: Musiken framkallar ett personligt minne. Det verkar vara en av de mest förekommande orsakerna till känslor i musik, särskilt när det handlar om musik under tonåren.

Det kan ha att göra med mängden av upplevelser kopplade till identitet i den livsfasen. Musik spelar en viktig roll i identitetsutvecklingen.

a dark green note

white

space

Tillbaka till artiklar