Du är inte dina känslor, du har dem. Musik är känsloredskap.


Tillbaka