Musik är något immateriellt som påverkar det materiella. Ljud är en nödvändig förutsättning. Finns det abstrakt musik?


Tillbaka